+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Aluminium > Tweede leven

Tweede leven

De recyclingwaarde van aluminiumschroot is gunstig. De prijs is interessant genoeg om productie- en sloopschroot te verzamelen en terug te brengen in de kringloop. Er zijn drie schrootstromen:
• Productieschroot in de omvormfase tot profiel- en plaatmateriaal (gelegeerd bruut aluminium zonder verontreinigingen)
• Bewerkingsschroot in de fase van materiaalbewerking tot en met gemonteerd product
• Demontage- en sloopschroot in en aan het eind van de gebruiksfase (bijna altijd voorzien van een oppervlakteafwerking, veelal een moffellak)

Productie- en bewerkingsschroot wordt ook wel procesafval genoemd. Demontage- en sloopschroot heet recyclingschroot. Het schroot wordt gesorteerd aangeboden aan remelt- en recyclingbedrijven, of door deze bedrijven gesorteerd. Isolatoren en coatings worden vaak al bij de toeleveranciers verwijderd. Dit werkt puur volgens het marktmechanisme: voor “schoon” aluminium kan een hogere prijs bedongen worden.

Recyclingproducten hebben in het algemeen minder toepassingsmogelijkheden dan primaire producten. Dit komt door de toename van legeringsbestanddelen in de smelt. Bij remeltbedrijven wordt schroot verwerkt tot een legeringsmateriaal waarmee het oorspronkelijke type product vervaardigd kan worden. Van gesorteerd aluminium profielschroot kunnen namelijk billets gegoten worden die eenzelfde kwaliteit hebben als primair aluminium. Bij dit type schrootverwerking gaat de toepasbaarheid van het materiaal er dus niet op achteruit. De regel geldt dat van een smeltmengsel de legeringsbestanddelen niet te verwijderen zijn, maar dat door toevoeging van legeringsbestanddelen en/of nieuw aluminium de legering aangepast wordt. Bij het remeltbedrijf wordt ca. 75% schroot vermengd met 25% nieuw aluminium; eventueel worden nog legeringsbestanddelen bijgevoegd om de gewenste legering te verkrijgen.

Alu-eco

Voor aluminium gevelprofielen is door de brancheverenigingen VMRG en VAS geregeld dat het schroot teruggebracht wordt in de keten door er nieuwe billets van te vervaardigen voor profielextrusie. Er word een onderscheid gemaakt tussen remeltaluminium en recycling-aluminium.
Het eerste type is een smelt uit een combinatie van gesorteerd aluminium schroot en primair aluminium. Afhankelijk van de zuiverheid van het schroot kan binnen het type legering (kneed- of gietlegering) dezelfde kwaliteit geleverd worden als van primair aluminium. Voor remelt-aluminium moet hoogwaardig schroot gebruikt worden: aluminium
met een geringe hoeveelheid legeringsbestanddelen. Remelt-aluminium kan dus niet in alle legeringen worden geleverd.
Recycling-aluminium is een smelt uit aluminium schroot met relatief veel legeringsbestanddelen, eventueel aangevuld met primair aluminium. Recycling-aluminium wordt voor minder hoogwaardige toepassingen benut.

Energievriendelijk bouwmateriaal

Het blijft een opgave om het energieverbruik voor de productie van primair aluminium te verlagen, waarbij de dodekop (Redmud) te benutten en verder gebruik te maken van milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking (waterkracht). Het rendement van het recyclingproces kan nog verder worden verhoogd door het verminderen van inzamelings- en
verwerkingsverliezen. Hierbij kan men denken aan het versnipperen van het profielschroot en het daarna scheiden van aluminium en isolatormateriaal. Isolatormateriaal bestaat vaak uit polyamide, dat ongeveer tweemaal zo duur is als aluminium en dus gescheiden meer waard is dan zijn verbrandingswaarde in de smeltoven.

Ontwikkelingen

De industrie besteedt veel aandacht aan een hogere efficiëntie van de productie van primair en secundair aluminium. Hierbij spelen de ecologische factoren – milieu en energie – een belangrijke rol. Andere onderzoeksinspanningen betreffen de ontwikkeling van legeringen met betere mechanische eigenschappen en met een hogere elasticiteit.

Zoeken op Roval

Volg ons op:
Verwerking van schroot

De verwerking van schroot. 

2008 Roval Aluminium.jpg

Roval Aluminium Recycle aluminium 

© 2008 - 2019 roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers