+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Aluminium > Halffabrikaat

Halffabrikaat

Onder omvormen verstaat men het proces waarbij de vorm van het uitgangsmateriaal doelmatig wordt gewijzigd door middel van niet-verspanende bewerkingen. Omvormingstechnieken zijn onder meer: walsen (plaatmateriaal), extruderen (profielmateriaal), dieptrekken (plaatmateriaal), kanten, zetten (plaatmateriaal), buigen (plaat- en profielmateriaal) en smeden. Alleen de omvormingstechnieken walsen en extruderen zullen hieronder behandeld worden.

Extruderen
Extruderen is het warm omvormen van materiaal (extrusiebillets) tot profiel door het verwarmde materiaal onder druk door een vormopening in een matrijs te persen. Voor de gevelbouw is het extrusieprofiel de meest voorkomende materiaalvorm.

Walsen
Dit proces kan warm en koud uitgevoerd worden. De walsplakken worden t.b.v. het uitwalsen verwarmd tot ca. 500 °C. Door het walsen ontstaat door wrijving warmte. Daarom wordt tijdens het warmwalsen de band gekoeld met een water/olieemulsie (tevens voor smering van de wals). Hierdoor verbetert ook de vlakheid van de aluminiumband. Na het warmwalsen wordt de band opgerold en naar de koudwalsstraat vervoerd. In het koudwalsproces worden de uiteindelijke dikte, hardheid en oppervlaktekwaliteit van de plaat verkregen.

De extrusiebillets dienen met de juiste chemische samenstelling en goed gehomogeniseerd aangeleverd te worden. Onvolkomenheden in de billet mogen niet voorkomen, want dit uit zich direct in het geëxtrudeerde profiel. De matrijzen hebben een bepaalde levensduur – de standtijd – waarna ze gerepareerd of vervangen dienen te worden. Door slijtage van de matrijs nemen de wanddiktes en de oppervlakteruwheid van de geëxtrudeerde profielen langzaam toe. De profielen dienen strak, recht, vormjuist, zonder veel extrusie- en grafietstrepen afgeleverd te worden. De toegelaten afwijkingen zijn in tal van normen geregeld. De kwaliteit van het geëxtrudeerde profiel is afhankelijk van procescondities (procesbeheersing), kwaliteit van de extrusiebillet (de samenstelling, zuiverheid en homogeniteit van de billet), kwaliteit van de matrijs, kwaliteit van de behandeling na het extruderen: koelen, strekken en verouderen.

Zoeken op Roval

Volg ons op:
160507PRN-extruderen-fc.jpg

 

160507PRN-extruderen2-fc.jpg

 

160507PRN-Aluminium billets2-fc.jpg

 

© 2008 - 2019 roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers