+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Aluminium > Productie

Productie

Aluminium kan niet, zoals ijzer door reductie met koolstof “vrijgemaakt” worden. De affiniteit van aluminium met zuurstof is daarvoor te groot. Voor de economische omzetting van aluinaarde in zuiver of primair aluminium wordt het elektrolyseproces toegepast. Hiervoor is elektriciteit nodig en daarom zijn de aluminiumproductiebedrijven van oudsher gebonden aan plaatsen waar elektrische energie goedkoop is en ook relatief schoon kan worden opgewekt. Het meest economisch en het minst milieubelastend is de stroom te betrekken van een waterkrachtcentrale. Het omsmelten van aluminiumproducten tot hergebruik of secundair aluminium vergt relatief weinig energie (slechts 5% van de energie die nodig is bij de productie van aluminium uit bauxiet) en kan in principe overal plaatsvinden waar voldoende aanbod is van (ingezameld) gebruikt aluminium.

Reststof
De reststof door aluinaarde aan bauxiet te onttrekken heet ‘red mud’ en wordt gebruikt voor de inkleuring van dakpannen, waterzuivering, vulmateriaal voor asfaltwegen, kunstmest, enz. Voor het elektrolytische proces van primair aluminium is veel elektrische energie nodig. Om de last voor het milieu te verminderen, wordt voor 65% van de productie gebruikgemaakt van waterkrachtcentrales.

Nederland beschikt over meerdere producten van primair aluminium (primaire smelters). Daarnaast zijn er in Nederland zo’n tien producenten van secundair aluminium (secundaire smelters). Aluminium wordt vrij verhandeld via de Londense beurs (LME), zodat de herkomst van het gebruikte aluminium nooit precies bekend is.

De bereiding van aluminium uit bauxiet geschiedt in twee stappen:

1

2

3

4

5

6

7

8


Bauxietwinning 1

Mengen 2

Het bauxiet wordt fijn gemaakt, met natronloog gemengd en in grote autoclaven gepompt.

Opwerken 3

Het natronloog maakt onder grote druk en bij sterke verhitting het aluminiumoxide uit het bauxietmengsel vrij.
Er ontstaat natriumaluminaat.

Indikken 4

IJzeroxide en andere bestanddelen slaan als slib neer,het natriumaluminaat blijft in de oplossing.

Afscheiden 5

Het vloeibare natriumaluminaat wordt afgekoeld. Door verdere chemische processen worden aluminium-hydroxide kristallen gevormd.

Drogen 6

De aluminium-hydroxide kristallen worden bij ca. 1000 °C in een roterende oven verhit, waarbij al het water, aanhangend en chemisch gebonden, verdwijnt. Er ontstaat alumina (Al2O3), een wit poeder.

Smelt elektrolyse 7

De aluinaarde wordt in een elektrolysebad van kryoliet opgelost. Door de elektrische stroom scheidt de aluinaarde zo dat de zuurstof zich aan de koolstofanode afscheidt en de koolstof daarbij verbrandt, terwijl aan de kathode het vloeibare aluminium zich verzameld.

Gieten 8
Het vloeibare aluminium wordt in grote ovens geschonken, gelegeerd en vervolgens in broodjes, walsblokken of extrusiepalen gegoten.

Figuur 1
Bron: Gevels & Architectuur – Just Renckens – TU Delft

Stap 1
Uit bauxiet wordt volgens het Bayerproces technisch zuiver aluminiumoxide (aluinaarde of alumina) geproduceerd. Deze processtap wordt meestal in de buurt van het winningsgebied uitgevoerd. De hoeveelheid aluinaarde is ongeveer de helft van de gebruikte hoeveelheid bauxiet. Het restmateriaal, “red mud”, “Rotschlamm” of dodekop genaamd, wordt in bekkens met CO2 uit de lucht geneutraliseerd en vervolgens ter plaatse gestort. De aluinaarde wordt voor de verdere bewerking meestal naar het land van afname getransporteerd.

Stap 2
Door elektrolytische reductie wordt aluinaarde volgens het Hall-Héroultproces gesplitst in technisch zuiver of primair aluminium (>99%) en restproducten, voornamelijk koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO2). De productie van aluminium geschiedt in een continue elektrolyseproces. Door het oplossen van aluminiumoxide in vloeibaar kryoliet wordt het smeltpunt van aluminiumoxide van ca. 2100 °C verlaagd naar ca. 950 °C, het smeltpunt van het mengsel. Uit vier ton bauxiet wordt ongeveer één ton primair aluminium gewonnen (figuur 2).


Figuur 2
Bron: Gevels & Architectuur – Just Renckens – TU Delft

Het vloeibare aluminium wordt in grote transportcontainers naar de gieterij vervoerd en daar in ovens geschonken of eerst in grote blokken, T-staven of broodjes gegoten en vervolgens in een oven gesmolten. In de oven worden legeringbestanddelen toegevoegd en daarna worden er halffabricaten gegoten: Ook wel broodjes, walsplakken of extrusiebillets genoemd. In vergelijking met andere veelgebruikte metalen is voor de productie van één kilogram primair aluminium veel energie nodig. Voor de productie van één kilogram secundair aluminium is echter relatief weinig energie nodig.

Zoeken op Roval

Volg ons op:
Stuwdam

Stuwdam 

hoogspanning.jpg

 

160507PRN-Aluminium billets-fc.jpg

 

© 2008 - 2019 roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers