+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Aluminium > Beschermd en gekleurd

Beschermd en gekleurd

Het is noodzakelijk het aluminium te voorzien van een beschermlaag, in ieder geval de delen die zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de gevel. Voor het gecombineerd beschermen en verfraaien van het substraat worden twee oppervlaktetechnieken veel toegepast: anodiseren en moffellakken.

Anodiseren

In natuurlijke staat bedraagt de laagdikte van de oxidehuid van aluminium slechts 0,01 tot 0,2 micrometer. Door anodisch oxideren wordt de oxidelaag dikker. Anodisch oxideren – ook genaamd anodiseren of eloxeren – is het elektrochemisch proces waarbij de oxidehuid van aluminium procesmatig opgebouwd wordt tot een gewenste
laagdikte. Tijdens het anodiseren wordt door stroomdoorgang de oppervlakte van het aluminium door ontleding van water zuurstofvrij gemaakt. Deze zuurstof komt beschikbaar in de vorm van atomen die uiterst reactief zijn en die zich binden met het aluminium. Hierdoor wordt een oxidelaag op het substraat gevormd die veel dikker is dan de natuurlijke oxidehuid.
Technisch is een anodiseerafwerking de meest natuurlijke veredelingsmethode van aluminium. De natuurlijke neiging tot het vormen van een gesloten oxidehuid wordt productietechnisch overgenomen en doorgezet voor de vorming van een solide beschermlaag met een fraai uiterlijk. Anodiseren was tot circa 1980 een van de meest toegepaste
oppervlaktebehandelingstechnieken. Daarna nam het moffellakken van aluminium materiaal een grote vlucht. Vanaf het begin van de jaren negentig komt het anodiseren weer meer in de belangstelling.

Architectuur

In de architectuur wordt een anodiseerlaagdikte van 20 tot 25 micron gevraagd. In Nederland is voor buitenzichtwerk een anodiseerlaagdikte van 20 micron voorgeschreven, maar in een agressieve of maritieme omgeving is 25 micron vereist; het maximum is in alle gevallen 35 micron. Voorafgaande aan het anodiseren kunnen de profielen een mechanische bewerking ondergaan om een gladder oppervlak te verkrijgen (polijsten) waardoor de afwerking een hoogwaardige decoratieve uitstraling krijgt. De anodiseerlaag is een zeer harde, glasachtige, doorzichtige, duurzame oxidelaag die een onlosmakelijk deel van het materiaal is. Door verdichting van de poriën verkrijgt men een grote corrosieweerstand.

Kleurafwerking

Anodiseren kan naturel en in een beperkt aantal buitenbestendige kleuren uitgevoerd worden. Voor binnentoepassing zijn meer kleurafwerkingen mogelijk. Men dient wel rekening te houden met kleurverschillen die bij het anodiseren van aluminium kunnen optreden. De anodiseerlaag is geen dekkende oppervlakte-afwerking. Daardoor blijft de structuur
van het substraat zichtbaar (oneffenheden als trek- en wals-strepen). Ook legeringsvariaties aan de oppervlakte van het substraat zijn zichtbaar door plaatselijke, streep- of vlekvormige kleurverschillen. In verband met de verfraaiing van het substraat dient vooraf vastgesteld en aangegeven te worden wat de zichtvlakken van de onderdelen zijn. Het anodiseerbedrijf houdt daar dan rekening mee bij het opspannen en elektrisch aansluiten van de te anodiseren delen; de contactpunten blijven zichtbaar.
Het anodiseren van samengestelde elementen dient afgeraden te worden, omdat dan voorbehandelingsmiddelen
niet goed uitgespoeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een slechte anodiseerkwaliteit en kan te zijner tijd corrosie ontstaan. Profielen met een thermische isolator kunnen samengesteld geanodiseerd worden.

Moffelen

De meest toegepaste methode om aluminium materiaal van een beschermlaag te voorzien is het moffellakken. Door de opgebrachte lak in moffelovens versneld uit te harden kunnen korte procestijden gerealiseerd worden. De moffellak kan aangebracht worden:
• Voorafgaande aan de uitvoering van de mechanische bewerkingen: het lakken van materiaal in handelsafmetingen (plaat en profiel) of het lakken van coil-plaatmateriaal (coilcoating).
• Na het uitvoeren van de mechanische bewerkingen: het lakken van elementen. Een lak kan niet zonder meer op een aluminium substraat aangebracht worden. Door de gesloten natuurlijke oxidelaag is de hechting onvoldoende. Het
aluminium krijgt een voorbehandeling waarbij de oxidelaag vervangen wordt door een conversielaag (chromateren). De conversielaag is een beschermende barrière op het aluminium en vormt de schakel tussen aluminium en lak. Na het voorbehandelen wordt de lak opgebracht.

Lakvormen

De lak kan vloeibaar – natlakproces – of in de vorm van poeder – poedercoatproces – aangebracht worden. Natlak-applicatie geschiedt luchtdrogend, geforceerd drogend (tot 120 °C) of gemoffeld (160- 200 °C). Poederlakapplicatie geschiedt gemoffeld (160-240 °C). Natlak wordt in een moffeloven uitgehard, poedercoating vloeit en hardt in de oven uit. De lakapplicatie is een relatief geringe investering, maar de toegevoegde waarde ervan is groot. Verkeerd gekozen of onjuist uitgevoerd lakwerk resulteert daarom in relatief grote schaden. Voor het vastleggen, beoordelen en eventueel nabestellen van lak is het aan te bevelen kleuren uit de RAL-waaier te kiezen.

Beoordeling kwaliteit

Het gemoffelde product dient vrij te zijn van defecten, zoals rimpels, overmatige “sinaasappelhuid”, zakkers, insluitingen, blaasjes, matte plekken en kleurverschillen. De esthetische beoordeling van de fabriekscomponenten
is als volgt geregeld (Qualicoat): bij controle bij daglicht met ongewapend oog op een afstand van drie meter en loodrecht bezien, mogen geen defecten aan het object worden waargenomen. Voor de beoordeling van de oppervlakteafwerking van gemonteerde producten geldt deze regel niet. De VMRG gaat uit van een beoordeling vanaf een openbaar toegankelijke plaats op een afstand van ten minste vijf meter. Voor binnenwerk is deze afstand drie meter; vanaf deze afstand zijn zichtbare afwijkingen niet toegestaan. De beoordeling van de esthetisch toelaatbare afwijkingen blijft grotendeels subjectief. Het is daarom verstandig vooraf goede afspraken over de normen te maken en
grensmonsters vast te leggen, zodat voor alle partijen een eenvoudige controle mogelijk is. In het algemeen wordt een garantie op de moffellakkwaliteit – bescherming en esthetisch – van vijf tot tien jaar geëist. Voorwaarde daarbij is dat het aluminium planmatig wordt onderhouden. Reinigen speelt een sleutelrol als het gaat om levensduur. Het is hier
verstandig een reinigingscontract af te sluiten met een erkent schoonmaakbedrijf. Immers voorkomen is beter dan genezen.
Kwaliteitsverschil tussen anodiseren en moffelen is er niet. Het verschil zit in het uiterlijk. Waar bij lakken
het aluminium oppervlak wordt bedekt met een laklaag, blijft bij anodisatie de structuur van het oorspronkelijke oppervlak van het aluminium profiel nog zichtbaar, zij het in een esthetische vorm: gladder en gekleurd of transparant. Er is geen kwaliteitsverschil tussen matte, blinkende en metallic lakken. De basisproducten en processen blijven immers dezelfde.

Oppervlaktebehandeling

De keuze van de oppervlaktebehandeling wordt bepaald door de omgevingsfactoren waar het product moet worden toegepast. De vereiste moffellaagdikte is afhankelijk van de omstandigheden waar toepassing plaatsvindt. Standaard wordt 60 micron gehanteerd. In bijzondere omgevingen zoals kustgebieden, zwembaden, gebieden met agressieve luchtatmosfeer, industriële omgevingen etc. adviseren wij om een 2-laags moffelsysteem toe te passen met een gemiddelde minimum laagdikte van 110 micron. Aangevuld met een Seaside-Class kwaliteitslabel. 
Roval doet hier de volgende aanbeveling:
• Éénlaags 60 μm polyester poedercoating. Toe te passen bij normaal gebruik in landelijk gebied waar geen risicofactoren aanwezig zijn en waar regelmatig gereinigd wordt.
• Tweelaags-polyester poedercoating van 90 micron of pré-anodisatie met een éénlaags-polyester poedercoating van 60 μm. Toe te passen bij normaal gebruik in gebieden waar risicofactoren aanwezig zijn en waar regelmatig gereinigd wordt.
• Standaard 20 micron anodiseren. Toe te passen bij normaal gebruik in landelijk gebied waar geen risicofactoren aanwezig zijn en waar regelmatig gereinigd wordt.
• 25 micron anodiseren. Toe te passen bij normaal gebruik in gebieden waar risicofaktoren aanwezig zijn en waar regelmatig gereinigd wordt.

Zoeken op Roval

Volg ons op:
160507PRN-Anodiseren_proces-zw.jpg

 

220607PRN-Boma controle foto1-fc.jpg

 

220607PRN-Boma controle foto2-fc.jpg

 

061006PRN-RALwaaier_vrijstaand-fc.jpg

Moffelen is nagenoeg in elke gewenste kleur mogelijk. 

© 2008 - 2019 roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers