+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Home > Nieuws

Nieuws

Zoeken op Roval

CO2-compensatie via windpark in India

01-09-2015

Roval neemt, zoals elk jaar deel aan door de Climate Neutral Group geselecteerde duurzame energieprojecten om de CO2-uitstoot te compenseren. Ter compensatie van de uitstoot het afgelopen jaar steunen we een bijzonder project in India, waar op basis van windenergie lokale huishoudens in afgelegen gebieden van energie worden voorzien. In deze gebieden is veelal een tekort aan energie.

Het gevolg van deze projecten is dat rondom de windparken goede infrastructuur wordt gerealiseerd, waardoor deze gebieden min of meer ontsloten worden van de buitenwereld. Doordat deze gebieden toegankelijker worden, ontstaan er kansen om de economische activiteiten in de regio uit te breiden. Het project beperkt zich overigens niet alleen tot de aanleg van windparken. De bevolking wordt nauw bij deze initiatieven betrokken en geïnformeerd over de effecten en voordelen van deze vorm van duurzame energiewinning. Daarnaast worden door betrokken partijen scholen gesticht en gezondheidsvoorzieningen gerealiseerd.

© 2008 - 2019 roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers